Missie

Het Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de psychosociale zorg voor jeugdigen en volwassenen door op eigen initiatief of in opdracht van derden onderzoek en wetenschappelijke inzichten bruikbaar te maken voor praktijk en beleid

Het Nippo staat onder leiding van

Prof. Dr J.D. van der Ploeg

Prof. Dr E.M. Scholte

en is gevestigd te Amsterdam