Downloads

 • Scholte, E.M. (2008). Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden (oratie). Download
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Arbeidssatisfactie in het onderwijs en de jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-4184-3). Download
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Arbeidssatisfactie-index. Handleiding voor hulpverleners in de jeugdzorg (ASI-J). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-4146-0). Download handleiding — Download vragenlijst
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Arbeidssatisfactie-index. Handleiding voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs (ASI-L). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-4147-9). Download handleiding — Download vragenlijst
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Effecten van behandelingsprogramma’s voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in residentiële settings. Amsterdam: Nippo. Download
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001/2003). Effectieve hulpverlening aan jeugdigen met meervoudige psychosociale problemen. Deel I: Problematiek, indicatiestelling en visie van cliënten. Download Deel II: Effecten van de hulp. Download Download Amsterdam: Nippo.
 •  Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001). Arbeidssatisfactie bij groepsleiding. Amsterdam: Nippo. Download
 •  Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M., m.m.v. Mevr. T. Segers (assistent-onderzoeker) (2001). Evaluatieonderzoek van het project PRO. Amsterdam: Nippo. Download
 • Scholte, E.M. (1993; 1996; 2000). Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie 4.2: Handleiding. Delft: Eburon (ISBN 90-5166-784-1). Download
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2000). Interventies bij zeer problematische jeugdigen. m.m.v. Drs H. H. van den Berg en Drs M.R.J. Van den Boogaard. Utrecht: SJN. Download
 • Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D ( 2000). Basisdiagnostiek. Amsterdam: Nippo. Download
 • Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1997). Analyse vraag en aanbod jeugdzorg regio Rotterdam. Amsterdam/Rotterdam: Nippo/GGD. Download