Publicaties

Publicaties

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. (2019). Executieve Functies Vragenlijst (EFV). Houten Bohn Stafleu van Loghum (ISBN 978-90-368-2339-5; E-book: ISBN 978-90-368-2340-1 DOI 10.1007/978-90-368-2340-1).

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. (2017). Handboek sociaal-emotionele vaardigheden. Basisvaardigheden om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen. Houten Bohn Stafleu van Loghum (ISBN 978-90-368-1413-3; DOI 10.1007/978-90-368-1414-0).

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. (2015). Vragenlijst Emotioneel Intelligentie Quotiënt (EIQ). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.     

Van der Ploeg, J.D. (2015). Kijk op de Nederlandse jeugd. Apeldoorn: Garant (ISBN 978-90-441-3255-7).

Van der Ploeg, J.D. & E.M. Scholte (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789036805254).

Van der Ploeg, J.D. (2014). Agressie bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789036806343).

Van der Ploeg, J.D. (2013). Stress bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789036804189).

Van der Ploeg, J.D. & E.M. Scholte (2013). Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 978903199469).

Van der Ploeg, J.D. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789031383863).

Van der Ploeg, J.D. & E.M. Scholte (2011). Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland. Apeldoorn/Leuven: Garant (ISBN 9789044127249)

Scholte, E.M. & J.D. van der Ploeg, J.D. (2011). Leervoorwaardentest (LVT). Houten: Bohn Stafleu van Loghum (ISBN 9789031387687

Van der Ploeg, J.D. (2011). Ervaringsleren. Theorie en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 9789047702610).

Van der Ploeg, J.D. (2009). Agressie. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 9789047701651).

Scholte, E.M. (2008). Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden (oratie). Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2008). Handleiding Vragenlijst Gezinsfunctioneren (GVL). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Ploeg. J.D. (2007). Behandeling van gedragsproblemen. Initiatieven en inzichten. Uitgebreide en volledig herziene druk. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-706-x).

Van der Ploeg. J.D. (2007). Kinderen (z)onder vrienden.  Rotterdam: Lemniscaat.

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D ( 2005; 2008). Handleiding Sociaal Emotionele Vragenlijst (Sev). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D ( 2005). Handleiding ADHD-Vragenlijst (Avl). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2005). Handleiding Vragenlijst Fundamentele Onthechting (Vfo). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Ploeg. J.D. (2005). Behandeling van gedragsproblemen. Initiatieven en inzichten. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-706-x).

Van der Ploeg. J.D. & De Groot, R. (2005). Andere wegen in jeugdzorg en onderwijs. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-700-0).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Arbeidssatisfactie in het onderwijs en de jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-4184-3). Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Arbeidssatisfactie-index. Handleiding voor hulpverleners in de jeugdzorg (ASI-J). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 90-313-4146-0). Download handleiding — Download vragenlijst

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2003). Effecten van behandelingsprogramma’s voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in residentiële settings. Amsterdam: Nippo. Download

Van der Ploeg. J.D. (2003). Knelpunten in de Jeugdzorg. Onderbelichte onderwerpen. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-512-1).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001). ADHD-kinderen in ontwikkeling. Diagnostiek en effectieve behandeling in de jeugdzorg. Utrecht: Uitgeverij De Graaff (ISBN 90-77024-01-8).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001/2003). Effectieve hulpverlening aan jeugdigen met meervoudige psychosociale problemen. DeelI: Problematiek, indicatiestelling en visie van cliënten. Download Deel II: Effecten van de hulp. Download Amsterdam: Nippo.

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001). Arbeidssatisfactie bij groepsleiding. Amsterdam: Nippo. Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M., m.m.v. Mevr. T. Segers (assistent-onderzoeker) (2001). Evaluatieonderzoek van het project PRO. Amsterdam: Nippo. Download

Van der Ploeg, J.D. (2000). Gedragsproblemen: ontwikkelingen en risico’s (zesde druk). Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-117-7).

Scholte, E.M. (1993; 1996; 2000). Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie 4.2: Handleiding. Delft: Eburon (ISBN 90-5166-784-1). Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2000). Interventies bij zeer problematische jeugdigen. m.m.v. Drs H. H. van den Berg en Drs M.R.J. Van den Boogaard. Utrecht: SJN. Download

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D ( 2000). Basisdiagnostiek. Amsterdam: Nippo. Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1999). ADHD in kort bestek. Amsterdam: SWP-publishers (ISBN 90-6665-305-1).

Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D (1999). ADHD-vragenlijst (AVL). Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger Testpublishers.

Van der Ploeg, J.D. (1998). Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen. Amsterdam: SWP-publishers (ISBN 90-6665-270-5).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1997). Analyse vraag en aanbod jeugdzorg regio Rotterdam. Amsterdam/Rotterdam: Nippo/GGD. Download

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M., m.m.v. Mieke van IJzendoorn en Helga van den Berg (1997). Impliciete kwaliteitscriteria in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW (ISBN 90-5050-542-2, NIZW bestelnummer: E 22235).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M., m.m.v. Mieke Glas (projectleider) en Yolanda Clarijs (1997). Arbeidssatisfactie onder groepsleiders. Utrecht: NIZW (ISBN 90-5050-494-9, NIZW bestelnummer: E 22230).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1997). Homeless Youth. London: Sage Publications Ltd (ISBN 0-8039-7805-7).

Van der Ploeg, J.D. & Mooij, T. (1997). Geweld op school. Achtergronden, omvang, oorzaak, preventie en aanpak. Rotterdam: Lemniscaat (ISBN 90-5637-133-9).

Van der Ploeg, J.D. & Bruininks, A.C. (1996). ADHD. Problematiek en methodiek. Delft: Eburon (ISBN 90-5166-511-3).

Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1996). BJ-centra in beeld 3. Delft: Eburon (ISBN 90-5166-515-6).